Nyhedsbrev
Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort

Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon:51 36 80 78

Send os en e-mail
Blåvandvej 15A
6857 Blåvand
Tel: 51 36 80 78

Ravklump - no. 0001

Ravklump

Produkt: Ravklump 

Farver: Gul 

Materialer: Aægte Rav

Mål, størrelse

Vægt : 48 - 49 g

 

 

 

 

Flere detaljer

DKK 925,00 inkl. moms

The color of the amber may vary slightly from the image seen because each amber piece is unique, and so are the settings of every screen. 

Forskerne siger at Rav er en 40-60 millioner år gammel. De Succinitus Succinitætræer voksede i løbet af eocene perioden. Akkumuleret harpiks blev vasket af floden fra skovbunden og banket op til havet. På grund af oxidations- og polymeriseringsprocesser blev harpiks over tid ændret sig til rav.

"Rav stammer hovedsageligt fra slutningen af den eocæne epoke i tertiærperioden, for omkring 40 millioner år siden, og til en
 mindre grad fra den følgende oligocæne epoke. Den palæogeografiske rekonstruktion indikerede, at før slutningen af den
 eocæne epoke skulle dannelsen af ravaflejringer være afsluttet, da "ravskovene" i Nordeuropa langsomt gik i forfald på grund
af det varmere klima i den eocæne epoke. Floder skyllede rav af fra Skandinaviens skråninger og aflejrede det ved kysterne af
det tidligere hav, der engang dækkede området i det nuværende Tyskland og Danmark, blandt andet..." D. Grimaldi 1996: 47, 50-51


Scientists confirm, the Amber – is a 40-60 million years old. The succinic trees were growing during the Eocene Period. Accumulated resin was washed by river from the forest soil and banked up to the sea. Over time, due to oxidation and polymerization processes, fossil resin changed to amber.

"Amber originates mainly from the end of the Eocene epoch of the Tertiary period, about 40 million years ago, and to a
lesser extent from the following Oligocene epoch. The paleogeographic reconstruction indicated that before the end of the Eocene epoch the formation of amber deposits should have been finished since the “amber forests” of northern Europe slowly decayed due to the warmer climate in the Eocene epoch. Rivers washed off the amber from the slopes of Scandinavia and deposited it on the coasts of the former sea that once covered the area of present-day Germany and Denmark, amongst others..." D. Grimaldi 1996: 47, 50-51